Ministerstvo školství - Seznam stránek - iKing.cz

Home Mail Support

IPW - Internetový Průvodce Webových stránek

Sbíráme pro Vás nejrelevantnější odkazy z internetu na běžné fráze, které lidé nejčastěji používají. Chceme, aby to, co lidé nejvíce potřebují a to co nejraději hledají měli stále při ruce.

 

Média

Hry

Hudba

Video

Mobily

Internet

Společnost

TV

Instituce

Užitečné

Odkazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Krátký popis: Stanovisko MŠMT ke stávající situaci po vyslovení nedůvěry vládě v kontextu s probíhající reformou terciárního ... Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Url: http://www.msmt.cz/

 

VSC Plavání | Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR | www.vsc...


Krátký popis: Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky (dříve ... Copyright © 2007 Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR www ...

Url: http://www.vsc-plavani.cz/

 

Dům zahraničních služeb - DZS


Krátký popis: Dům zahraničních služeb MŠMT je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a ... 2009 včetně se stěhuje část DZS MŠMT sídlící ...

Url: http://www.dzs.cz/

 

Česká škola - Reakce MŠMT na Hradecké prohlášení


Krátký popis: Reakce MŠMT na Hradecké prohlášení Podrobné vyjádření MŠMT k jednotlivým bodům Hradeckého prohlášení, které na svých stránkách uveřejnila iniciativa Pro ...

Url: http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp?ARI=105853&CAI=2124

 

Msmt-Vyzkum


Krátký popis: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) vyhlašuje v souladu s ustanovením § 4 odst. Ministerstvo Školství, Mládeže A Tělovýchovy.

Url: http://www.msmt-vyzkum.cz/

 

NIDM - Národní institut dětí a mládeže


Krátký popis: Inspirace strukturou města Ke konci března tohoto roku chystá Kancelář generálního komisaře společně s MŠMT, NIDM MŠMT a ÚIV vyhlášení soutěže pro studenty ve ...

Url: http://www.nidm.cz/

 

VÚP v Praze


Krátký popis: 2009 - Společnost Kalokagathie, s.r.o., ve spolupráci s odborem 22 MŠMT ČR, Vúp v ... 2008 - Výzkumný ústav pedagogický v Praze vydal Sborník systémových projektů M ...

Url: http://www.vuppraha.cz/

 

Registr VŠ a PŘO Mšmt


Krátký popis:

Url: http://delta.uiv.cz/pro.htm

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy - NAEP


Krátký popis: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb M ... 2009 včetně se stěhuje Naep (část Dzs MŠMT) sídlící na adrese ...

Url: http://www.naep.cz/

 

CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


Krátký popis: Spolupráce s vysokými školami, MŠMT, MZV, MV, MO a dle potřeby s dalšími resortními organizacemi v oblasti uznávání kvalifikací a při přípravě mezinárodních dohod.

Url: http://www.csvs.cz/

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...


Krátký popis: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústředním orgánem státní ...

Url: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD%2C_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

 

Poskytovatel MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy...


Krátký popis: Poskytovatel MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Url: http://aplikace.isvav.cvut.cz/funderDetail.do?rowId=MSM

 

Mládež v akci


Krátký popis: "Obecné podmínky, které jsou součástí smluv o grantu mezi Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, Českou národní agenturou Mládež a příjemci podpory z programu ...

Url: http://www.mladezvakci.cz/

 

Akreditace Mšmt ČR - Vzdělávací instituce Serafin


Krátký popis: Akreditace MŠMT ČR. "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR posoudilo žádost instituce: KK Serafín s.

Url: http://konecnekreslim.com/akreditace/

 

Výzkum a vývoj v ČR


Krátký popis: Prostřednictvím této stránky Vám Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (odbory výzkumu a vývoje) poskytují ... MŠMT.

Url: http://www.vyzkum.cz/

 

Jak zjistit, zda má váš dodavatel akreditaci MŠMT? - návody | ...


Krátký popis: Jak zjistit, zda má váš dodavatel akreditaci MŠMT? Požadujete od svých dodavatelů vzdělávacích produktů akreditace MŠMT.

Url: http://www.ucimse.cz/navody/jak-zjistit-zda-ma-vas-dodavatel-akreditaci-msmt.html